Homepage == E-mail  Projekty :   ==   Creta web   ==    Hannes web   ==    Gameblog   ==    Graphic cards   ==        

e-mail Creta web - homepage

    

Historie Kréty I


Doba předpalácová (6000 - 2000 před Kr.)

7.tisíciletí př. Kr.osidlování Kréty z Malé Asie v mladší době kamenné
3000 př. Kr.příchod dalších osadníků, neolitická revoluce, počátek zemědělství, centrum nížina Messara


Starší palácová doba (2000 - 1700 př. Kr.)

2000 př. Kr.vznik minojských paláců ve Faistu, Knossu, Malii a Kato Zakru


Mladší palácová doba (1700 - 1450 př. Kr.)

Minojké paláce zničeny přírodní katastrofou-zemětřesení, vznik obchodu ve Středomoří, Kréta námořní velmocí, obnova paláců, rozvoj řemesel a minojské kultury


Mykénská nadvláda (1450 - 1150 př. Kr.)

Kréta dobyta mykénskými vojsky z Peloponésu, palíce zničeny, znovu postaven Knossos a Archanes - sídla mykénského vladaře, výroba zbraní


Doba řeckých městských států (800 - 67 př. Kr.)

Po zániku mykénské říše po r. 1200 ostrov zabydlován dórskými Řeky z Peloponésu, Kréta rozdělena na 35 poleis - vzájemné boje. V helénském období (330 př. Kr.) uchování nezávislosti městských států


Římská doba (67. př. Kr. - 4.století po Kr.)

Kréta římskou provincií, hlavním městem Gortys


Byzantská nadvláda (395 - 1204)

395po rozdělení římské říše Kréta připadá Byzanci, veškerá moc v rukou panovníka, rozhodující vliv ortodoxní církve - cézaropapismus
726-780 a 815-843obrazoberectví, uctívání ikon, kostely a kláštery ničeny, konfiskace církevního majetku
826-961obsazení Kréty Araby, ničení křesťanských památek, mohutná tvrz v Iraklionu - Rabel el Kandak (pevnostní příkop)


Benátská nadvláda (1204 - 1669)

1204vojáci křižáckého tažení dobývají byzantskou říši. Krétu získávají Benátčané - ovládnutí obchodu ve Středomoří, povstání krétských statkářů
1453dobytí Konstantinopole Turky, řečtí umělci a intelektuálové na Krétě = období krétské renesance


Turecká nadvláda (1645 - 1898)

1645obsazení města Chania Turky, 21 let obléhání Iraklia, turecké obyvatelstvo
1770-1771vzpoury proti turecké nadvládě, povstání v oblasti Sfakia poraženo, vůdce Daskalojannis stažen zaživa z kůže
povstání během 19.století, silná v letech 1921-1929, osamělosti řeckých území, 1896-1897 Kréta osvobozena od Turků, status nezávislosti

© 2002 Creta web CZ - developed by Hannes (hannes.gameplanet.cz)
design by Hannes (1hannes(at)seznam.cz)
všechna práva vyhrazena
autor je majitelem všech obrázků, textů a fotografií,
a bez jeho souhlasu je zakázáno je dále šířit