Homepage == E-mail  Projekty :   ==   Creta web   ==    Hannes web   ==    Gameblog   ==    Graphic cards   ==        

e-mail Creta web - homepage

    

Výlet autem na jih


Zaslala Irena

Pobytové místo Adelianos Kampos je vzdálené 7 km od Rethymna.

 

 

  1. Armeni – Severně od vesnice, těsně u hlavní silnice vedoucí do Rethymna, odhalili archeologové mínojský hřbitov – Late Minoan Cemetery of Armeni. Do mnohých z 280 hrobů můžeme nahlédnout. Ke každému hrobu vedou dolů do země schody, následuje chodba, která se směrem dopředu zužuje (při sestupu je to opravdu velmi zvláštní pocit, plný napětí a tajemna), a teprve pak následuje vlastní hrob.Většina chodeb a hrobů je malých, několik jich je velkých. Ten největší má hloubku cca 7 metrů, délka chodby je zhruba 15 metrů a vlastní hrob je velikosti docela slušného obýváku. Je zde patrný dokonce i sloup a kolem hrobu je 40cm obruba, jakýsi parapet. Nálezy, mezi nimiž je i několik obzvlášť pěkně omalovaných sarkofágů, kterým se říká Iartakes, jsou vystaveny v rethymnonském muzeu.

 

  1. Arkadi – Tento klášter, který je  z obranného hlediska velice výhodně položený na malé plošině uprostřed hor ve výšce 500 metrů, je pro Kréťany národním svatostánkem Kdysi se stal krvavým dějištěm vzpoury proti osmanskému panství. V malém muzeu si můžeme prohlédnout portréty jejích účastníků a další upomínkové předměty. Tělesné ostatky obětí jsou uložené v kostnici naproti vchodu do kláštera. Prachárna, v níž se vyhodily do povětří ženy a děti, už nebyla znovu zbudována, restaurován byl klášterní kostel s dekorativním průčelím, na němž se – dalo by se říci hravým způsobem – mísí renesanční a barokní prvky. Otevřeno denně po celý den.

 

  1. SpilliRozlehlá horská vesnice, ležící na hlavní silnici vedoucí z Rethymna směrem na Agia Galini a Faistos je sídlem pravoslavného kněžského semináře. Hlavní pamětihodností Spilli je benátská kašna se lvími hlavami, které chrlí vodu. Voda zde přitéká z hor a je v letních parnech příjemně studená. Lví hlavy jsme nalezly i na zábradlí příjemné taverny „Costasinn,“ kde jsme se osvěžili kávou frappé. Usměvavá starší paní, která nás obsluhovala, vytvořila domáckou atmosféru. Interiér je vybaven krbem a okýnky, ve kterých jsou obrázky, např. obrázek Arkadi. Příjemnou atmosféru dotváří množství obchůdků.

 

  1. Préveli – popis str. 51. Čtyři turistické atrakce: klášter, romantická zřícenina kláštera, pohádkově krásná pláž Preveli Palm Beach a propast porostlá palmami.

 

  1. Agia Galini – popis str. 48. Jedno z nejkrásnějších míst s nádhernými plážemi a jeskyněmi, kterými lze proplouvat na člunu. Ve městě velký ruch.

 

  1. Festos (Faistos ) – Centrem úrodné roviny Messara byl v mínojské době palác ve Faistu, který se terasovitě rozkládal na nízkém hřebeni s nádherným rozhledem na celou rovinu a masív Ida na severu, Lassithské vrchy na severovýchodě a Kofinas na jihu. Vznikl na počátku 2. tisíciletí a zanikl koncem 15. století před Kristem. Z celého palácového traktu, který byl původně stejně jako v Knossu postaven kolem centrálního nádvoří, se zachovaly pouze zbytky západního a severního křídla, obě zbývající křídla byla zničena při zemětřesení v roce 1450 před Kristem. Nápadné je venkovní schodiště ze starší palácové doby,  které je 13,75 metrů široké a 20 metrů dlouhé. Z jeho 8 stupňů mohli hosté jako v divadle přihlížet kultovním obřadům na západním nádvoří. Stejně jako v paláci Knossu jsou i zde patrné skladištní prostory, lázně pro rituální očistu a řada pokojů, které jsou považovány za prostory vladařské rodiny.

 

  1. Gortys – Pozůstatky hlavního  města ostrova z římských dob a římského paláce.Toto město poskytlo útočiště Hannibalovi. V severní části si můžeme prohlédnout hned u vchodu zbytky baziliky sv. Tita ze 6. století. Svatý Titus, první krétský biskup, kterému apoštol Pavel adresoval list obsažený v Novém zákoně, zde tedy nikdy nesloužil mši – ale jeho relikvie (lebeční kost) byla v chrámu uctívána až do roku 1669. Přes antickou agoru budeme pokračovat dál k římskému odeonu, malému amfiteátru, kde se pořádala představení hudby a poezie. Pod střechou a za plotem tu stojí dvanáct z dřívějších nejspíše dvaceti tabulí s vytesanými zákony z doby kolem roku 500 před Kristem. Na 42 kamenných kvádrech zachycuje okolo 17 000 písmen v řádcích psaných střídavě zleva doprava a naopak civilní a trestní právo dórského města Gortis. Je to jedinečný doklad antického právního řádu. Jižně od silnice najdeme ve volně přístupném olivovém háji četné ruiny z římské doby: agoru, divadlo, pozůstatky chrámu a lázní. Dostaneme se sem od baziliky sv. Tita.

 

  1. Mátala – Zdejší rozpálenou písečnou pláž omývá Libyjské moře a skalnaté útvary dotvářejí kouzlo místního prostředí. Na pláži stojí jedna taverna vedle druhé. V 60. letech proslula Matala jako ráj hippies ai dnes je letoviskem oblíbeným především u mladých lidí. Ve vápencové skále jsou vyhloubeny jeskyně, kde od doby kamenné až po éru hippies bydleli lidé. Obydlí jsou situována v několika patrech, mají různé velikosti a jsou zde zřejmé postele a výklenky. Nachází se zde románské pohřebiště, jednotlivé hroby jsou velmi malé. Z horních pater těchto obydlí je fantastický pohled na pláž a moře. Severně od Mataly leží pláž Komo, kde se můžeme koupat i bez plavek

 

  1. Pitsidia – popis str. 67. Stará kavárna Kostas, kde se scházejí umělci, řemeslníci , hudebníci … 

 

  1.  Plakias  popis str. 50. Pěkné koupání i nudistické pláže, olivové háje, pěší trasa ke zřícenině vodního mlýna, pěkné horské vesničky Myrthios a Sellia.
© 2002 Creta web CZ - developed by Hannes (hannes.gameplanet.cz)
design by Hannes (1hannes(at)seznam.cz)
všechna práva vyhrazena
autor je majitelem všech obrázků, textů a fotografií,
a bez jeho souhlasu je zakázáno je dále šířit