Homepage == E-mail  Projekty :   ==   Creta web   ==    Hannes web   ==    Gameblog   ==    Graphic cards   ==        

e-mail Creta web - homepage

    

Chrám Arkadi


Dorazíte k němu i z Margarites, normální příjezd je však po silnici z Rethymnonu. asi 5 km před městem zabočte na silnici se serpentinami, která se táhne podél jedné z roklí na náhorní plošinu. Na Arkadi také jezdí autobus z Rethymnonu, asi 3x denně.

Prohlídka klášterního areálu

Po zaplacení vstupného (2 eura), můžete vstupit do kláštera, spíš na nádvoří kláštera. V klášteře vám ukáží refektář se stopami boje a skaldiště střelného prachu. Strop tohoto skladu chybí. Jak vysvětluje pamětní deska, vyletěl do povětří. Napravo od kláštera je malé muzeum. Vstupné je v ceně vstupenky do areálu. Mimo jiné si tady můžete prohlídnout dokumentaci bojů z roku 1866 a nakoupit suvenýry. V celém objektu je ještě několik výstavních síní.

Průčelí klášterního kostela z 15. - 16. století je zbudováno ve slohu krétskobenátské renesance se sloupy a klasicistním trámovím. Interiér byl téměř celý zničen, takže je dnes vyzdoben ikonami z 20. století. Ikonostas vyřezaný z olivového dřeva pochází z roku 1927.

Před klášterem je samoobskužná restaurace a krámek se suvenýry. Oba dva obchody nejsou zrovna levné. Také tady najdete mauzoleum, kde jsou uloženy ostatky, zejména lebky, krétských mučedníků (viz. foto).
Hromadná sebevražda v Arkadi

Arkadi je pro Kréťany národním svatostánkem. V listopadu roku 1866, v době turecké okupace, se tu vyhodilo do povětři 964 Kréťanů. Většina z nich byly ženy a děti, kteří neměli jinou možnost před tureckou převahou. Mnoho z 15 000 tureckých obléhatelů bylo při této "akci" zabito.Kolektivní sebevražda v Arkadi tehdy celosvětovou veřejnost upozornila na "krétskou otázku". Ovšem Evropa měla v roce 1866 vlastní starosti. Právě zuřila prusko-rakouská válka a VB se po skončení krymské války stáhla, aby upevnilasvé koloniální impérium.


© 2002 Creta web CZ - developed by Hannes (hannes.gameplanet.cz)
design by Hannes (1hannes(at)seznam.cz)
všechna práva vyhrazena
autor je majitelem všech obrázků, textů a fotografií,
a bez jeho souhlasu je zakázáno je dále šířit