Homepage == E-mail  Projekty :   ==   Creta web   ==    Hannes web   ==    Gameblog   ==    Graphic cards   ==        

e-mail Creta web - homepage

    

Agios Nikolaos


Agios Nikolaos (8000 tisíc obyvatel), město založené teprve v roce 1869, se nestalo jen tak jedním z nejnavštěvovanějších míst na celém ostrově. Jeho poloha a okolí jsou zcela ojedinělé: Koho by neuchvátil poloostrov omývaný průzračnou vodou, původní sladkovodní jezero s hrází k přístavu a dlouhá pobřežní promenáda s mnoha útesy. Dva ostrovy San Antonio a Spinalonga doplňují celkový dojem. Také je zde záliv San Nicolo, kde kdysi kotvily lodě Benátčanů. Dnes tady stojí luxusní hotely.

Dějiny

Původně tu byl přístav pro nedalekou dórskou osadu Lato a jmenoval se "Pros Kamares". Název města Agios Nikolaos se váže ke stejnojmennému byzantskému kostelu (sv. Mikuláš), jehož nejstarší části pocházejí z doby obrazoborectví. Když Krétu obsadili Benátčané, vybudovali na ostrově pevnost Mirabello. Na jejích zbytcích se dnes tyčí drahé hotely. Námořní stranu města střežila pevnost Spinalonga. Agios Nikolaos je metropolí prefektury Lassithi. V létě je město přeplné turisty, ovšem v zimě sem návštěvníky láká mírné klima.

Prohlídka města

Jezero Voulismeni. Kolem nevelkého jezera a přístavní zátoky se převážně osbývá noční život města. Bývalé sladkovodní jezero bylo v letech 1867 až 1871 spojeno kanálem s mořem. Podobným geologickým úkazem - sladkovodní jezero napájené podzemním pramenem - je jezero Kournas na
západní Krétě.

Polostrov, místo, kde stále pevnost Mirabello, vybudovaná Benátčany. Pevnost je vyobrazena na benátských rytinách.

Možnosti koupání jsou ve měste dost omezené. Pláže jsou úzké a mají příliš málo písku pro příliš mnoho turistů. Lepší místo jsem našel na útesech pod pobřežní promenádou směrem na Eloundu.

Archeologické muzeum, vystavuje významné archeologické objekty z východní Kréty. Kuriozitou
v jednom ze sálů je lebka s mincí mezi zuby
- obolus za převoz přes řeku Styx, který se dával mrtvým. Muzeum se ale nemůže rovnat s Archeologickým muzeem v Iraklionu.

Kostel sv. Mikuláše (Agios Nikolaos). V nenápadném byzantském kostele se dochovaly fragmenty frsek z období obrazoborectví s nefigurálními motivy. Klíč vám půjčí v hotelu Minos Palace, stačí se zeptat.
Vesnice malomocných na Spinalonze


Obvyklá trasa turistů, kteří navštěvují Spinalongu z Agios Nikolaos, nebo Eloundy, ved ekolem opuštěných domů postavených ve 20. století. V roce 1903 rozhodla řecká vláda vysídlit ze Spinalongy turecké obyvatelstvo a zřidila na ostrově ghetto pro nemocné leprou. Malomocní tu žili v kolektivním společenství jako ve vsi až do roku 1957. Měli vlastní školu, obchody, dílny, kavárnu i kino. Rodinní příslušníci, kteří nemocné navštívili museli před odjezdem prokít dezinfekční stanicí u starého přívozu. Nebožtíci byli pohřbíváni v betonových sarkofázích na hřbitově nedaleko dnešního přístavu.


Výlety

Existují dva ostrovy, které se jmenují Spinalonga - jednak ostrov s pevností a jednak bývalý poloostrov před Eloundu, který je dnes spojen s pevninou frekventovanou hrází.

Spinalonga (italsky to znamená dlouhý trn). Je to benástská tvrz, náležící k množství opevněných řetězů, které měly chránit severní pobřeží Kréty (například Gramvousa a Souda). Spinalonga byla vybudována v 16. a 17. století. Nic proti ní nezmohlaani vyspělá osmanská obléhací technika. Pevnost nebyla nikdy dobyta. I po obsazení Kréty v roce 1714 zde setrvávala vojenská jednotka. Nakonec se stáhla, protože Spinalonga ztratila ve Středozemním moři ovládaném Turky svůj význam.

Elounda
Mořské lázně s podlouhlými luxusními hotely jsou malebně rozprostřené kolem zálivu. Najdete zde velmi dobré rybí restaurace a již zmiňované drahé a luxusní hotely.

Kritsa
Typicky krétská vesnice. V létě sem přijíždějí autobusy plné turistů. Ženy se tady tradičně zabývají ručními pracemi, háčkují, pletou a tkají a vyrobené zboží pak prodávají turistům. Pod vesnicí je byzantský kostel Panagia Kera vyzdobenný nástěnnými malbami, které se uchovali v celkem slušném stavu. Na těchto fresjách jsem většinou viděl různé benátské světce. Jsou zde vidět různé styly malířů, protože výzdoba vznikala postupně po mnoho let. Také tady můžete vidět cyklus Umučení Páně s dost drsným vyobrazením vraždění neviňátek v Betlémě. Dále jsou tady scény ze života Anny a její dcery Marie a pár scén z ráje.

Lato
Starý dórský polis, který byl založen v postminojském období a svého rozkvětu dosáhl v 5.stol. př. Kr. Francouzští archeologové tady vykopali agoru mezi dvěma akropolemi. Můžete si odpočinout na ataré antické lavici. Vpravo a vlevo můžete vidět strážní věže.© 2002 Creta web CZ - developed by Hannes (hannes.gameplanet.cz)
design by Hannes (1hannes(at)seznam.cz)
všechna práva vyhrazena
autor je majitelem všech obrázků, textů a fotografií,
a bez jeho souhlasu je zakázáno je dále šířit