Homepage == E-mail  Projekty :   ==   Creta web   ==    Hannes web   ==    Gameblog   ==    Graphic cards   ==        

e-mail Creta web - homepage

    

Palác Knossos


Největší minojský palác leží na výšině Kefala mezi vinicemi, asi sedm kilometrů od Iraklionu. Tamější archeologické nálezy a jejich zveřejnění jsou těsně spjaty se jménem sira Arthura Evanse. Poprvé navštívil Krétu v roce 1894 ve svých 43 letech. Tehdy všsk neměl v úmyslu provádět vykopávky v Knossu, jehož existenci potvrdil pokusnými sondami už roku 1878 krétský obchodník a archeolog amatér Minos Kalokerinos, ale pátral po předřeckých systémech písma. Evans byl všestranně vzdělaný muž, pracoaval jako novinář, zahraniční korespondent, etnolog a ředitel muzea. Knossos ho začal zajímat. Rozhodl se že odhalí světu říši mytického krále Minose. Když se Kréta v roce 1898 osamostatnila, udeřila konečně jeho hodina. Pocházel z bohaté rodiny, proto si mohl dovolit koupit obrovský pozemek pod Knossem. V roce 1900 začali archeologické práce a úpravy. Za několik let se z nánosů vynořil areál paláce. Mnoho dokumentace ale bylo zničeno. Evans palác zrekonstruoval. Evans chtěl z Knossu vytvořit romantické ruiny. Hned na začátku areálu můžete vidět jeho bustu z roku 1935. Zemřel roku 1941 v 90 letech.

Výlet do Archanesu

Vinařská osada Archanes leží na ruinách paláce, který se velikostí vyrovnal Knossu. Dnesšní vesnický kostel stojí na dláždění bývalého vnitřního nádvoří celého paláce! V blízkosti se nalézají tři významná minojská naleziště:
Vathipetro,

usedlost s lisy na olej a hroznové víno,
Anemospilia,

chrám, v němž byl na ochranu před zemětřesením v roce 1700 př. Kr. obětován člověk, a
Fourni,

starobylé pohřebiště využíváné od 3. stol. až do mykénského období. Přístup do těchto míst vám za malou úplatu=vstupné umožní strážní. Fourni je volně přístupné. Uprostřed vesnice, napravo od hlavní cesty můžete navštívit muzeum, jsou zde nálezy z Archanesu.
Doporučuji si na tento areál koupit nějakého průvodce (buď živého, nebo papírového :-), abyste z návštěvy něco měli. Vstupné odpovídá významu a rozsáhlosti objektu.

Prohlídka paláce

Západní nádvoří
Na vydlážděném západním nádvořísi můžete všimnout mírně zvýšených procesních cest. Vedou k rozlehlému stupňovitému schodišti a dále k tzv. Malému paláci (není přístupný veřejnosti). Kulaté vyzděné jámy na nádvoří sloužily jako úložné prostory.

Západní vstup
s polythyronální soustavou, zachovaly se jen rekonstruované základy.

Jižní propylon
Monumentální vstupní brána ve stylu romantiky ruin. Na zdi je replika velké fresky s procesím, původní je vystavená v Archeologickém muzeu v Iraklionu. Rozestavenými pithoiemi je naznačeno, že zde žili Mykéňané. Odtud vedou schody do poschodí nazvaného Piano Nobile. Zde jsou vidět skladiště v přízemí. V zemi jsou zapuštěny prohlubně- spižírny. Sem se kdysi ukládalo zboží.


Světlík a lustrální lázně
Na stěnách jsou pověšeny kopie slavných minojských fresek. Z terasy se můžeme zhora podívat na vnitřní nádvoří Slavný trůnní sál. Není přístupný, ale můžeme si ho prohlédnout přes dřevěnou mříž. Alabastrový trůn pochází ze starší doby palácové. Malby gryfů po obou stranách jsou kopie. Originální fresky najdeme v Archeologickém muzeu, vznikly po roce 1450 před Kristem.V předsálí je umístěná dřevěnná replika trůnu, můžete se po vyčkané frontě posadit. Další kopie stojí v mezinárodním soudním dvoře v Haagu. Minos byl podle mýtů také velmi dobrý soudce.

Severní vstup Je tady rekonstrukce plošného barevného reliéfu s útočícím býkem.

Skladiště a dílny
Leží kupodivu hned vedle obytných místností. Dolů do obytných komnat vede reprezentativní schodiště. Na stěnách jsou pestré štíty.

Hala dvojsekyr
Sál se tak nazývá, protože na stěnách jsou vyryté znaky sekyr s dvojitým ostřím a "megaron" krále, něco jako zimní zahrada.

Megaron královny
Tady je vana za přepážkou. Na stěnách jsou minojských dam, tanečnic a delfínů. Originály opět v Archeologickém muzeu v Iraklionu.
Toalety královny
(dressing room, oblékárna) Kanalizace je pod podlahou. Při objevení tohoto místa prý Evans zvolal: "Teď jsem jediný člověk na Krétě se splachovacím záchodem!" To teda byl vtipálek.

Jižní přístup
Přístup k ústřednímu nádvoří s kopií "Liliového prince", jediného představitele mužského pohlaví, který je zobrazen na palácových freskách.

Stupňovité schodiště
Amfiteátr paláce. Tady končí procesní cesta, která vede k Malému paláci.

Informace: Na Knossos jezdí autobusová linka číslo 2 každých 20 minut z Iraklionu. Naproti paláci na hlavní ulice je pár restaurací a obchůdků s velmi předraženými cenami. Otevřeno každý den od 8.00 hodin.© 2002 Creta web CZ - developed by Hannes (hannes.gameplanet.cz)
design by Hannes (1hannes(at)seznam.cz)
všechna práva vyhrazena
autor je majitelem všech obrázků, textů a fotografií,
a bez jeho souhlasu je zakázáno je dále šířit